Σύγχρονος Χορός

Κίνηση που άφορα όλα τα μέλη του σώματος. Μαθαίνουμε την φυσική ροή της κίνησης την μουσικότητα της και την χαρά του ίδιου του χορού.

Είναι ένα δυναμικό μάθημα που χρησιμοποιεί σαν βάση το σύστημα του Jose Limon και  release τεχνικές.Στηριγμένο πάνω στις βασικές αρχές των συστημάτων αυτών, το μάθημα εξελίσσεται και οδηγείται σε πιο ελεύθερες κινητικές φόρμες με σκοπό:τη γνωριμία με το σώμα και τις δυνατότητες του,τη διερεύνηση και απελευθέρωση της κίνησης,την πλήρη συμμετοχή και συνεργασία σώματος και μυαλού,την προσωπική έκφραση,τη σύνδεση με την ομάδα και τη συνύπαρξη στο χώρο,τη χαρά και την απόλαυση που μπορεί να δώσει η όλη διαδικασία.
[print_gllr id=182]