Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜa 2023-2024

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
11.00 12.30
ΜΠΑΛΕΤ
(ενηλ)
11.00-12.00
PILATES
11.00-12.30
ΜΠΑΛΕΤ
(ενηλ)
11.00-12.00
PILATES
11.00-12.30
ΣΥΓΧΡ
(μεσ-προχ)


11.00-12.00
commercial
dance

17.30-18.30
ΜΠΑΛΕΤ Α
17.15-18.15
ΜΠΑΛΕΤ Γ
17.15-18.15
ΜΠΑΛΕΤ Β
17.15-18.15
ΜΠΑΛΕΤ Γ
17.15-18.15
ΜΠΑΛΕΤ Β
17.30-18.50
ΜΠΑΛΕΤ Δ3
18.30-19.30
ΧΟΡΟΓΥΜΝ
17.30-18.50
ΜΠΑΛΕΤ Δ3
17.30-18.25
ΜΠΑΛΕΤ Α
18.15-19.45
ΣΥΓΧΡ
(παιδ-εφ)
18.50-20.15
ΣΥΓΧΡ
(παιδ-εφ)
18.15-19.15
commercial
dance
18.30-20.00
ΜΠΑΛΕΤ
(μεσ-προχ)
18.30-19.30
ΧΟΡΟΓΥΜΝ
19.45-21.15
POINT SHOES
STRETCHING
18.45-20.00
ΜΠΑΛΕΤ
(αρχ- ενηλ)
19.30-21.00
ΜΠΑΛΕΤ
(εφηβ)
18.45-20.00
ΜΠΑΛΕΤ
(αρχ- ενηλ)
19.30.21.00
ΜΠΑΛΕΤ
(εφηβ)
20.00-21.15
ΣΥΓΧΡ
(αρχ-ενηλ)
21.00-22.30
ΣΥΓΧΡ
(μεσ-προχ)
20.00-21.15
ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
19.30-20.45
ΣΥΓΧΡ
(αρχ-ενηλ)
20.15-21.45
ΜΠΑΛΕΤ
(μεσ-προχ)
21.00-22.30
ΣΥΓΧΡ
(μεσ-προχ)

Χοροθεραπεία στην σχολή ΚΙΝΗΣΙΣ 21  

 

Δοκιμαστική συνεδρία Τετάρτη 4 Οκτωβρίου στις 20.00

 

Συμμετοχή (δωρεάν)